Controle Opdrachten

Is uw organisatie controleplichtig? Wij kunnen deze controle kwalitatief en efficiënt voor u uitvoeren.

Beoordelingsopdrachten

Is een jaarrekeningcontrole een beetje overdreven maar wilt u toch een analyse van uw cijfers? Wij kunnen deze analyse uitvoeren en rapporteren daarover in een beoordelingsverklaring.

NOW/TVL verklaringen

Heeft uw organisatie NOW en/of TVL aangevraagd? In sommige gevallen moet bij de eindafrekening een accountantsverklaring aangeleverd worden. Wij hebben de expertise om deze verklaring te verstrekken.

Rapporten feitelijke bevindingen

Wij voeren, meestal op basis van een door de opdrachtgever vastgesteld protocol, onze werkzaamheden uit en stellen het rapport van feitelijke vindingen voor u op.

Subsidieverklaringen

Heeft uw organisatie subsidie ontvangen en moet de eindverantwoording voorzien zijn van een accountantsverklaring? Wij voeren de subsidiecontrole voor u uit.

REISBRANCHE

TRANSPORT

MKB