NET EVEN SCHERPER

Wij zijn innovatieve professionals met passie voor alles wat met financiële informatie te maken heeft. Kwaliteit is goed, BRIL is beter! Onze uitgangspunten zijn vakkennis, branchekennis en mensenkennis. Onze drijfveer is plezier. Zonder plezier geen goede dienstverlening!

Controle opdrachten

Is uw organisatie controleplichtig? Wij kunnen deze controle kwalitatief en efficiënt voor u uitvoeren.

Beoordelings-opdrachten

Is een jaarrekeningcontrole een beetje overdreven maar wilt u toch een analyse van uw cijfers? Wij kunnen deze analyse uitvoeren en rapporteren daarover in een beoordelingsverklaring.

Rapporten feitelijke bevindingen

Wij voeren, meestal op basis van een door de opdrachtgever vastgesteld protocol, onze werkzaamheden uit en stellen het rapport van feitelijke vindingen voor u op.

Subsidieverklaringen

Heeft uw organisatie subsidie ontvangen en moet de eindverantwoording voorzien zijn van een accountantsverklaring? Wij voeren de subsidiecontrole voor u uit.

ONS Team

Arend van de Geest

+31 6 21116985
arend@brilaccountants.nl

Gertjan Dammers

Diederik van der Kolk

Willem Jan Luiting

Timo van Houwelingen

Senior Assistent Accountant

Assistent Accountant

Leren

Wij leren dagelijks bij en stimuleren daarom ontwikkeling in de breedste zin van het woord. Iedereen heeft zijn eigen talenten, die we bij iedereen volledig willen benutten.

Begrijpen

Wij zijn niet de accountants die zich verstoppen in een hokje en gedurende de controle dertig checklists afvinken. We gaan liever met de mensen van uw organisatie in gesprek om uw organisatie nog beter te begrijpen.

Communiceren

Wij zijn de communicerende accountant waarvan u hoopt dat iedereen zo zou zijn. We communiceren open, eerlijk en op tijd.

Innoveren

We zijn jong en digitaal. Wij voeren onze werkzaamheden zoveel mogelijk uit met behulp van IT en benutten daarin ook de mogelijkheden binnen uw IT-omgeving.

Lachen

Plezier is bij ons een belangrijke drijfveer. Zonder plezier geen intrinsieke motivatie om u het beste van het beste te leveren!

REISBRANCHE

MKB