De beoordeling van de jaarrekening is een tussenvorm tussen controleren en samenstellen. Wanneer wij uw jaarrekening beoordelen zullen wij dit minder diepgaand doen dan een controle.

In een aantal gevallen kan beoordeling van een jaarrekening van toepassing zijn:

  • Statutair: In statuten kan bepaald zijn dat bijvoorbeeld een kascontrole onvoldoende zekerheid biedt voor de gebruikers van de jaarrekening. In dit geval zou een beoordelingsopdracht een oplossing kunnen zijn.
  • Voorgeschreven vanuit subsidieverstrekkers, garantiefondsen, of andere instanties: het kan zijn dat het niet altijd nodig is een controleverklaring te overleggen aan dergelijke instanties, maar dat volstaan kan worden met een lager niveau van zekerheid: een beoordelingsverklaring. Dit is vaak afhankelijk van de omvang van uw organisatie of bijvoorbeeld de omvang en aard van de ontvangen subsidie.

Naar aanleiding van de beoordeling rapporteren wij aan u in de vorm van een beoordelingsverklaring bij de jaarrekening. Deze verklaring is het product van onze beoordelingswerkzaamheden. Wij zullen net als bij een controleopdracht aandacht besteden aan de processen van uw organisatie. Het verschil is echter dat we niet de werking van de processen zullen toetsen, maar alleen op hoofdlijnen van de belangrijkste processen binnen uw  organisatie beoordelen. Verder zullen we nagaan hoe uw cijfers tot stand zijn gekomen door het uitvoeren van cijferanalyses en het voeren van gesprekken met de medewerkers van uw organisatie. Vooral het ‘begrijpen’ van uw organisatie is voor ons van wezenlijk belang. Wij hoeven geen diepgaande detailcontroles te doen om een beoordeling van uw jaarrekening te geven, maar willen uw organisatie vanzelfsprekend wel snappen! Met deze kennis kunnen wij ook risico’s voor uw organisatie identificeren en aanbevelingen doen om deze risico’s tot een zo laag mogelijk niveau terugbrengen.

REISBRANCHE

MKB