Disclaimer

Disclaimer BRIL Accountants B.V.

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden met het voornaamste doel om de bezoeker kennis te laten maken met de producten, diensten en activiteiten van BRIL Accountants.

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze website zijn voorbehouden aan BRIL Accountants. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BRIL Accountants. U kunt u hiervoor melden bij contact@brilaccountants.nl

Aansprakelijkheid

Deze website is slechts bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en de verstrekte informatie is niet bedoeld als advies in concrete gevallen. BRIL Accountants onderhoudt deze website met zorgvuldigheid. Dit betekent echter niet dat BRIL Accountants kan garanderen dat de op de websites verstrekte informatie altijd juist, actueel of compleet is. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. BRIL Accountants aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.