Klachtenregeling

Heeft u een klacht over ons of onze medewerkers? Neem contact met ons op, dan lossen wij uw klacht op

U kunt uw klacht aan ons doorgeven per mail (contact@brilaccountants.nl) of telefonisch.

Graag de volgende gegevens vermelden:

  • uw naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer, e-mailadres;
  • omschrijving van uw klacht;
  • naam van (een van onze) medewerker(s) waar u een klant over heeft;
  • aanleiding voor uw klacht.

Wij behandelen uw klacht als volgt:

  • Wij bevestigen binnen een week dat we uw klacht hebben ontvangen. In deze bevestiging staat wie uw onafhankelijke contactpersoon is;
  • Binnen een week nemen wij vervolgens contact met u op om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Indien wij uw klacht niet in behandeling nemen zullen wij dit ook aan u melden;
  • De termijn voor het afhandelen van uw klacht is 4 weken.
  • Wij berichten u over de afhandeling van de klacht.