REISBRANCHE

Branchekennis is één van onze belangrijkste speerpunten, en omdat de reisbranche zo’n mooie branche is, hebben wij ons hierin verdiept. Door onze ervaring in de branche zijn wij branchepartner bij de ANVR en hebben wij korte lijntjes bij SGR. Bovendien hebben wij door onze grote klantportefeuille in de reisbranche inzicht in de financiële prestaties van de branche, wij bieden u een nuttige benchmark!

Onze branchekennis betekent ook dat wij meteen to the point kunnen komen in onze controles en beoordelingen, we stellen wel vragen, maar geen overbodige vragen. Omdat we zoveel reisorganisaties van dichtbij zien, kunnen we u wijzen op eventuele risico’s die uw organisatie loopt en voorzien we u van nuttige aanbevelingen.

Wij kunnen u voorzien van een controle- of beoordelingsverklaring bij uw jaarrekening. Door onze specialisatie weten we dat de BTW (reisbureauregeling) en de omzetverantwoording specifieke aandachtspunten zijn. We zijn bekend met de regelingen van SGR en IATA en hebben ervaring met diverse gebruikte softwaresystemen binnen de reisbranche zoals GRIP, Telespirit en BAS by Fadiro.  Wij kunnen u voorzien van een controle- of beoordelingsverklaring bij uw jaarrekening.

Door onze specialisatie weten we dat de BTW (reisbureauregeling) en de omzetverantwoording specifieke aandachtspunten zijn. We zijn bekend met de regelingen van SGR en IATA en hebben ervaring met diverse gebruikte softwaresystemen binnen de reisbranche zoals GRIP, Telespirit en BAS by Fadiro.

Net als bij diverse andere branches is financiële zekerheid ook in de reisbranche van wezenlijk belang. Reisorganisaties die bij SGR en / of bij International Air Transport Association (IATA) aangesloten zijn, hebben de verplichting tijdig hun jaarrekening in te dienen. Dit dient de volledige jaarrekening, dus geen publicatiejaarrekening te zijn. De jaarrekening dient voorzien te zijn van een accountantsverklaring.

Naast de jaarrekening moet ook een opgave van de risicodragende omzet aangeleverd worden ten behoeve van SGR en SGRZ. Voor het calamiteitenfonds dient een opgave gedaan te worden van de omvang (in € en in aantal party’s) van de aan consumenten verkochte reizen.

Wanneer de risicodragende omzet minder dan € 1.000.000 bedraagt, volstaat een samenstelverklaring bij de jaarrekening door een accountants- of administratiekantoor. Wanneer de risicodragende omzet meer dan € 1.000.000 bedraagt, is een beoordelingsverklaring van een bij de NBA ingeschreven accountant benodigd. Wanneer de € 5.000.000 risicodragende omzet overschreden wordt, is een controleverklaring vereist. Ook de totale omzet speelt een rol in deze staffel, zie hiervoor onderstaande opstelling:

Risicodragende omzet
tot € 1.000.000
tot € 1.000.000
van € 1.000.000
tot € 5.000.000
van € 5.000.000
tot € 10.000.000
vanaf € 10.000.000
Totale omzet
tot € 5.000.000
vanaf € 5.000.000
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Soort verklaring bij de jaarrekening
Samenstellingsverklaring
Beoordelingsverklaring
Beoordelingsverklaring
Controleverklaring
Controleverklaring
Inzendtermijn bij SGR
6 maanden na einde boekjaar
6 maanden na einde boekjaar
6 maanden na einde boekjaar
6 maanden na einde boekjaar
4 maanden na einde boekjaar

Een rekenmodel voor het berekenen van de risicodragende omzet van uw organisatie vindt u HIER.

Indien uw organisatie een persoonsgebonden onderneming is (een eenmanszaak of vennootschap onder firma), dan moet een opgave van alle aansprakelijke vermogensbestanddelen inclusief de privé-vermogensbestanddelen worden verstrekt. Deze opgave moet worden voorzien van een rapport van feitelijke bevindingen.

MKB