Wij zijn bevoegd om uw jaarrekening te controleren en te voorzien van een controleverklaring. Een controle kan wettelijk verplicht zijn, maar kan ook vrijwillig door u aangevraagd worden.

Wij hebben een Wta-vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarmee wij wettelijke controles mogen uitvoeren. Uw organisatie is wettelijk verplicht gecontroleerd te worden als u gedurende twee achtereenvolgende jaren aan twee van de drie van de volgende voorwaarden voldoet:

 • Balanstotaal > € 6.000.000;
 • Netto-omzet > € 12.000.000;
 • Gemiddeld 50 of meer werknemers in dienst.

Wanneer uw organisatie onder de genoemde grenzen blijft, kan toch de wens bestaan een jaarrekeningcontrole uit te laten voeren. Daarnaast schrijven enkele brancheorganisaties een vrijwillige controleopdracht voor zodra aan enkele voorwaarden wordt voldaan. Denk hierbij aan SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden) in de reisbranche en de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) bij notarissen. Wij zijn bekend met deze branches en kunnen u hiermee natuurlijk van dienst zijn.

Naar aanleiding van de controle rapporteren wij aan u in de vorm van een controleverklaring bij de jaarrekening. Deze verklaring is het product van onze controlewerkzaamheden die wij met de volgende uitgangspunten uitvoeren:

 • Branche- en klantkennis: ons doel is om uw organisatie zo goed mogelijk te leren kennen. Iets wat je niet kent, kun je ook niet controleren. Deze specifieke kennis gebruiken wij om risico’s binnen uw organisatie te identificeren en hierover aanbevelingen te doen.
 • Risicogericht controleren: wij focussen ons op de zaken die van belang zijn binnen uw organisatie. Of te wel: wij draaien niet iedere euro om, maar controleren wat écht belangrijk is.
 • Focus op datacontroles: organisaties en systemen blijven ontwikkelen. Zo ook onze controles. Door veel gebruik te maken van data uit uw systemen, kunnen wij zekerheid ontlenen aan onze analyses hierop.
 • Kwaliteit: dit is natuurlijk een containerbegrip, waar ieder accountantskantoor mee strooit. Bij ons betekent kwaliteit:
  • Conform wet- en regelgeving: onze dossiers voldoen aan de kwaliteitsvereisten van de AFM;
  • Hoge (partner)betrokkenheid: u kent de persoon die de krabbel zet! Ons kantoor is belangrijk, maar mag niet vol zitten! Iedereen die kan, zit bij de klant;
  • Efficiëntie: wij plannen ruim van te voren, rekening houdend met uw wensen. Het controleproces verloopt soepel. Dit kunnen we waarmaken doordat we graag zoveel mogelijk bij onze klanten aanwezig zijn. Wij stellen de nodige- en niet de onnodige vragen.

REISBRANCHE

MKB