NOW/TVL verklaringen

De Nederlandse overheid heeft bedrijven die door de economische gevolgen van Covid getroffen zijn steun gegeven in de vorm van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). In een aantal gevallen dient een accountantsverklaring verstrekt te worden bij de aanvraag tot afrekening van deze steunmaatregelen. Wij hebben de kennis en ervaring om deze verklaringen te verstrekken.

 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De NOW is in het leven geroepen zodat bedrijven hun medewerkers door kunnen betalen en in dienst kunnen houden. De overheid vereist in een aantal situaties een accountantsverklaring:

Tegemoetkoming
Voorschot Tegemoetkoming
Voorschot Tegemoetkoming
Voorschot Tegemoetkoming
Tegemoetkoming
≥ € 20.000 ≥ € 25.000
≥ € 100.000 ≥ € 125.000
> € 375.000
Verklaring
Geen verklaring. Let op: aan beide vereisten moet worden voldaan
Derdenverklaring. Let op: ook als aan één van de twee vereisten wordt voldaan.
Samenstelverklaring. Let op: ook als aan één van de twee vereisten wordt voldaan.
Controleverklaring.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De TVL is in het leven geroepen om de vaste lasten van getroffen bedrijven te dekken. De TVL-aanvragen over de periodes juni t/m september en oktober t/m december hoeven niet van een accountantsverklaring te worden voorzien. Het maximale subsidiebedrag dat een MKB-onderneming per kwartaal kan ontvangen is in het 1e kwartaal van 2021 is verhoogd van € 90.000 naar € 550.000. Wanneer u een aanvraag hebt gedaan van meer dan € 125.000 dan moet een accountantsverklaring bijgevoegd worden bij uw aanvraag tot vaststelling.

REISBRANCHE

TRANSPORT

MKB