Branches

Reisbranche

Net zoals bij diverse andere branches is financiële zekerheid ook in de reisbranche van wezenlijk belang. Reisorganisaties die bij Stichting Garantiefonds Reizen (SGR) en / of bij International Air Transport Association (IATA) aangesloten zijn, hebben de verplichting tijdig hun jaarrekening in te dienen. Dit dient de volledige jaarrekening, dus geen publicatiejaarrekening te zijn. De jaarrekening dient voorzien te zijn van een controleverklaring.

Naast de jaarrekening moet ook een opgave van de risicodragende omzet aangeleverd worden.

Wanneer de risicodragende omzet minder dan € 1.000.000 bedraagt, volstaat een samenstelverklaring bij de jaarrekening door een accountants- of administratiekantoor. Wanneer de risicodragende omzet meer dan € 1.000.000 bedraagt, is een beoordelingsverklaring van een bij de NBA ingeschreven accountant benodigd. Wanneer de € 5.000.000 risicodragende omzet overschreden wordt, is een controleverklaring vereist.

Wij kunnen voorzien in de beoordelings- en controleverklaring bij uw jaarrekening. We zijn gespecialiseerd in de reisbranche, waar onder andere de BTW en de omzetverantwoording specifieke aandachtspunten zijn. We zijn bekend met de regelingen van SGR en IATA en hebben ervaring met diverse gebruikte softwaresystemen binnen de reisbranche zoals GRIP en BAS by Fadiro.

Transport

De transportbranche is een branche in beweging. Regelgeving wordt regelmatig aangepast, de olieprijs is in beweging en de politiek staat ook niet stil. In zo'n omgeving hebt u een accountant nodig die kennis heeft van deze zaken en up-to-date is ten aanzien van alle ontwikkelingen. Wij hebben een brede ervaring in de transportbranche en kunnen u bedienen als het gaat om de controle van uw jaarrekening.

De overheid, zowel Nederlands als Europees, wil de transportbranche stimuleren om een innovatieve en duurzame sector te worden. Hiervoor zijn diverse subsidieprogramma's in het leven geroepen waar uw organisatie wellicht gebruik van maakt. Om inzicht te hebben in de besteding van het subsidiegeld wordt aan u gevraagd financieel te rapporteren over uw project(en). Wij kunnen deze financiële rapportages voorzien van een controleverklaring ten behoeve van de subsidieverstrekker.

MKB

Wij beperken ons in onze dienstverlening niet alleen tot de reis- en transportbranche, ook wanneer u actief bent in andere branches in het MKB bent u bij ons van harte welkom! Onze ervaring reikt van stichtingen en verenigingen tot grote MKB-bedrijven in iedere sector. Neem gerust contact met ons op om meer over ons en onze diensten te weten te komen!