Rapport feitelijke bevindingen

Soms is een controle of beoordeling niet noodzakelijk en volstaat een rapport van feitelijke bevindingen. Wij voeren, meestal op basis van een door de opdrachtgever vastgesteld protocol, onze werkzaamheden uit en stellen het rapport van feitelijke vindingen voor u op. Dit rapport geeft geen zekerheid over de cijfers, maar bevat een feitelijke uiteenzetting van de bevindingen. De gebruikers van dit rapport vormen vervolgens zelf een oordeel op basis van het rapport.