Controleopdracht

Wij zijn bevoegd om uw jaarrekening te controleren en te voorzien van een controleverklaring. Een controle kan wettelijk verplicht zijn, maar kan ook vrijwillig door u aangevraagd worden.

Wij hebben een Wta-vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarmee wij wettelijke controles mogen uitvoeren. Uw organisatie is wettelijk verplicht gecontroleerd te worden als u gedurende twee achtereenvolgende jaren aan twee van de drie van de volgende voorwaarden voldoet:

  • Balanstotaal > € 6.000.000;
  • Netto-omzet > € 12.000.000;
  • Gemiddeld 50 of meer werknemers in dienst.

Wanneer uw organisatie onder de genoemde grenzen blijft, kan toch de wens bestaan een jaarrekeningcontrole uit te laten voeren. Daarnaast schrijven enkele brancheorganisaties een vrijwillige controleopdracht voor zodra aan enkele voorwaarden wordt voldaan. Denk hierbij aan SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden) in de reisbranche en de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) bij notarissen. Wij zijn bekend met deze branches en kunnen u hiermee natuurlijk van dienst zijn.

Naar aanleiding van de controle rapporteren wij aan u in de vorm van een controleverklaring bij de jaarrekening.