Beoordelingsopdracht

De beoordeling van de jaarrekening is een tussenvorm tussen controleren en samenstellen. Wanneer wij uw jaarrekening beoordelen zullen wij dit minder diepgaand doen dan een controle. Wij zullen net als bij een controleopdracht aandacht besteden aan de processen van uw organisatie. Het verschil is echter dat we niet de werking van de processen zullen toetsen, maar alleen op hoofdlijnen van de belangrijkste processen binnen uw  organisatie beoordelen. Verder zullen we nagaan hoe uw cijfers tot stand zijn gekomen door het uitvoeren van cijferanalyses en het voeren van gesprekken met de medewerkers van uw organisatie.

Naar aanleiding van de beoordeling rapporteren wij aan u in de vorm van een beoordelingsverklaring bij de jaarrekening.